8h - 20h : Thứ 2 - CN

Chương Trình Khuyến Mãi

Chương Trình Khuyến Mãi

Chương Trình Khuyến Mãi

Khuyến mãi hấp dẫn tại Xe Đạp Khai Sáng hoặc mua online trên www.xedapkhaisang.com
– Giảm giá 5% khi khách hàng mua xe.
– Giảm giá 10% khi khách hàng mua Phụ kiện kèm theo
Thời gian từ 27/10/2017 đến hết 03/11/2017, chương trình không áp dụng cùng lúc với các khuyến mãi khác.

Chương Trình Khuyến Mãi
Đánh giá của bạn

Tin Tức Liên Quan

Tư vấn
Địa điểm