8h - 20h : Thứ 2 - CN

Chương Trình Khuyến Mãi Dành Cho Chủ Thẻ DongA Bank

Chương Trình Khuyến Mãi Dành Cho Chủ Thẻ DongA Bank

Chương Trình Khuyến Mãi Dành Cho Chủ Thẻ DongA Bank

Giảm 5% trên tổng hóa đơn dành cho chủ thẻ DongA Bank từ ngày 01/06/2017 đến ngày 31/05/2018

  • Điều kiện được ưu đãi : xuất trình thẻ khi thanh toán bằng tiền mặt hoặc thành toán qua POS

 

Chương Trình Khuyến Mãi Dành Cho Chủ Thẻ DongA Bank
Đánh giá của bạn

Tin Tức Liên Quan

Tư vấn
Địa điểm